Knut Erik Hovda

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Knut Erik Hovda er ph.d., spesialist i indremedisin og i akutt- og mottaksmedisin og overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus samt klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen.

Artikler av Knut Erik Hovda
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media