Knut Erik Hovda

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Knut Erik Hovda er ph.d. og overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret), Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og klinisk bakvakt på Giftinformasjonen.

Artikler av Knut Erik Hovda
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media