Knut Brabrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Brabrand

Lars Frich, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken, Bjørn Edwin, Ivar P. Gladhaug
03.01.2008
Leverreseksjon har vært ansett som det eneste kurative tilbudet til pasienter med kolorektale metastaser begrenset til lever, med femårsoverlevelse på 30 – 50 % ( 2  –  5 ). Vanlige forutsetninger...
Karsten Midtvedt, Knut Brabrand
11.05.2006
Vi har med interesse lest artikkelen til Ragnar Eriksen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 6/2006, der de presenterer en grundig undersøkelse med 23 pasienter med høyresidig hjertesvikt ( 1 ). De...
Geir Ringstad, Henrik Holmquist, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken, Truls Hauge
25.05.2006
Bruk av computertomografi (CT) for dedikert diagnostikk av kreft og polypper i tykktarm ble først beskrevet i 1994 ( 1 ) og er siden kjent som virtuell koloskopi, CT-koloskopi og den mest presise...
Thomas Glott, Johan K. Stanghelle, Svend Rand-Hendriksen, Vigdis Johnsen, Mikael Thyberg, Margaret Melhus, Knut Brabrand, Jan G. Fjeld, August Bakke
20.04.2001
Myelomeningocele er en medfødt tilstand med mangelfull lukning av nevralrøret og påfølgende affeksjon av sentralnervesystemet. Norsk betegnelse for myelomeningocele er ryggmargsbrokk. Andre begreper...
Thomas Glott, Johan K. Stanghelle, Svend Rand-Hendriksen, Mikael Thyberg, Margaret Melhus, Knut Brabrand, Jan G. Fjeld, August Bakke
20.04.2001
Myelomeningocele er en medfødt tilstand som følge av ufullstendig lukning av nevralrøret (nevralrørsdefekt). Samlebetegnelse for tilstander med nevralrørsdefekt er dysrafi (dys: dårlig; rhaphe: søm,...
Karen Rosendahl, Olaf Gjerløw Aasland, Aslak Aslaksen, Asbjørn Nordby, Knut Brabrand, Victoria Akre
20.08.2000
Spesialiteten radiologi er i endring. Innføring av nye bildediagnostiske metoder som dels supplerer, dels erstatter konvensjonelle teknikker har endret kravene til opplæring av nye spesialister. I...