Kjell Skaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Skaug

Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Olav Dalgard, Tore W. Steen, Gunnar Hoddevik
28.02.2008
Hepatitt C-virusinfeksjon er ifølge Verdens helseorganisajon et globalt helseproblem. Infeksjonen blir ofte kronisk og er en viktig årsak til leversvikt og primær levekreft. I Norge er hepatitt C-...
Olav Dalgard, Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.05.2008
Vi er nok uenige med Ritland i dette. Etter vår mening bør HCV genotype 1-pasienter kun behandles når en leverbiopsi viser en viss fibroseutvikling eller betydelig inflammasjon, og genotype 2 og...
Olav Dalgard, Atle Egeland, Randi Ervik, Kostas Vilimas, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.01.2009
Infeksjon med hepatitt C-viruset (HCV) er et globalt folkehelseproblem og omkring 170 millioner mennesker er anti-hepatitt C-positive (anti-HCV+) ( 1 ). I den vestlige verden er sykdommen først og...
Anne Eskild, Helvi Holm Samdal, Kjell Skaug, Stig Jeansson, Babill Stray-Pedersen, Pål A. Jenum
10.04.2000
I Norge er forekomsten av antistoffer mot hepatitt C-virus hos kvinner i fertil alder ikke kjent. Internasjonalt er kunnskapen om forekomst av hepatitt C-virusinfeksjon blant gravide i all hovedsak...
Kathrine Stene-Johansen, Hans Erik Heier, Annette Onken, Kjell Skaug
20.05.2010
Hepatitt A-smitte kan overføres ved transfusjon dersom en blodgiver gir blod i den viremiske fasen. Risikoen er liten, men vil aldri kunne elimineres. Tidligere immunisering synes ikke å hindre...