Kjell Haram

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Haram

Kjell Haram, Knut Gjelland
18.10.2007
Redusert fostervekst kan skyldes en rekke tilstander som fører til at fosteret ikke når sitt vekstpotensial. Årsaken kan være en tilstand hos mor, placenta, fosteret selv eller påvirkning utenfra...
Kjell Haram, Eirik Søfteland, Tor Hervig, Jouko Pirhonen
28.08.2003
Normalt blodplatetall i svangerskapet er 250 – 290 · 10⁹/l ( 1 ) og blodplatetall under 150 · 10⁹/l kan defineres som trombocytopeni ( 2 ). Trombocytopeni i svangerskapet er ofte uten klinisk...
Kjell Haram, Odd Harald Rognerud Jensen, Are Dalen, Per Bergsjø
10.03.2002
I Norge lever ca. 1 500 mennesker med HIV-infeksjon. Hvert år smittes 70 – 100 nordmenn. Insidensen (antall nye individer per år) er ukjent, men er beregnet til ca to per 100 000 nordmenn. I de siste...
Kjell Haram, Per Bergsjø, Jouko Pirhonen
30.04.2001
I svangerskapsomsorgen må leger og jordmødre som ikke har tilgang til ultralyd, bruke symfyse-fundus-mål til å estimere fostervekt og fostervekst. Et stort symfyse-fundus-mål kan være uttrykk for at...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*
10.05.2000
Preeklampsi er en svangerskapskomplikasjon som kjennetegnes ved hypertensjon, proteinuri og eventuelt ødem. Etiologi og patogenese ved sykdomsbildet er ikke fullstendig klarlagt. Preeklampsi utvikles...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*
10.05.2000
Hemolyse, økning i konsentrasjonen av leverenzymer og trombocytopeni kan oppstå hos gravide. Weinstein betegnet tilstanden HELLP-syndrom (H = hemolysis, EL = elevated liver enzymes, LP = low...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*, Per Bergsjø
10.05.2000
Preeklampsi oppstår i svangerskapet og går over etter fødselen. Diagnosen forutsetter at både hypertensjon og proteinuri er til stede. Ødem er vanlig, men er ikke nødvendig for å stille diagnosen...