Kjell Åsmund Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Åsmund Salvesen

Kjell Åsmund Blix Salvesen
19.02.2018
En ny metode for å undersøke for kromosomfeil har mindre risiko for abort og er godkjent i Norge. Likevel er det fortsatt uklart om – og når – den kan tas i bruk. Ikke-invasiv prenatal testing (non-...
Mette Haase Moen, Kjell Åsmund Salvesen
05.01.2006
Norges første prøverørsbarn ble født i Trondheim i juli 1984. Foto privat Det har skjedd store forandringer innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer de siste 25 år. Forandringene skyldes i...
Kjerstine Røe, Kjell Åsmund Salvesen, Torbjørn Moe Eggebø
07.08.2012
Figure 1: Ultrasonographic image showing the location for measurement of nuchal translucency (NT) in the fetus. Photo: T. M. Eggebø The Act relating to the application of biotechnology in human...
Marianne Wallenius, Johan Fredrik Skomsvoll, Kjell Åsmund Salvesen
27.03.2012
Tradisjonelt er svangerskap ved artrittsykdom blitt sett på som ukompliserte sammenliknet med svangerskap ved inflammatoriske bindevevssykdommer. Men svangerskap ved artrittsykdom er ikke...
Johan Fredrik Skomsvoll, Erik Rødevand, Hege Svean Koksvik, Kjell Åsmund Salvesen, Vidar von Düring, Tarjei Rygnestad, Monika Østensen
02.06.2005
Ikke-steroide antinflammatoriske midler inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere benyttes ved inflammatoriske sykdommer og mange typer muskel- og skjelettsmerter, hodepine, dysmenoré og...
Kjerstine Røe, Kjell Åsmund Salvesen, Torbjørn Moe Eggebø
07.08.2012
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven) trådte i kraft 1. januar 2004 ( 1 ). Loven definerer fosterdiagnostikk som undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne...
Kjell Åsmund Salvesen
25.02.2014
Fosterdiagnostikk med cellefritt føtalt DNA i mors blod er verken en vidunderlig ny verden eller dens undergang. I debatten må ikke frykten for misbruk få overskygge fordelene ved dagens foreslåtte...