Kjell Åsmund Blix Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjell Åsmund Blix Salvesen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Artikler av Kjell Åsmund Blix Salvesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media