Kenneth Dickstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kenneth Dickstein

Torgeir Wergeland Sørbye, Christian Lycke Ellingsen, Kenneth Dickstein
30.11.2002
Rutinene for begjæring av obduksjon er forskjellige i norske sykehus. Ved Sentralsjukehuset i Rogaland er praksis at det fylles ut rekvisisjon til obduksjon ved nesten alle dødsfall...
Cord Arend Manhenke, Kenneth Dickstein
20.01.2001
Kenneth Dickstein
10.12.2001
En utfordrende artikkel ble nylig publisert i New England Journal of Medicine . Resultatene tyder på at innleggelse i helgen kan forbindes med høyere risiko for død (1). Studien vurderte samtlige...
Nils Henrik Tollefsen, Kenneth Dickstein
10.12.2000
Denne studien ble gjennomført for å teste hypotesen om at det er flere pasienter som innlagt i sykehus når det er stygt vær. Vi ønsket også å undersøke om ukedag, måned eller andre meteorologiske...
Vernon V.S. Bonarjee, Kenneth Dickstein
20.03.2000
Nedsatt venstre ventrikkel-funksjon forårsaket av tilstander som hjerteinfarkt, iskemi, klaffefeil, hypertensjon eller kardiomyopati kan føre til hjertesvikt. Denne tilstanden omfatter ikke bare...
Torbjørn Holm, Svein Færestrand, Alf Inge Larsen, Kari Borgny Jønland, Lars Gullestad, Kenneth Dickstein, Ulf Köpp, Per Anton Sirnes, Pål M. Tande, Torkel Steen, Erik Kongsgård
27.05.2014
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet og med en forekomst på 1 – 3 % av befolkningen i den vestlige verden ( 1 ). Årlig vil ca. 2,5 % av befolkningen i 60-årsalderen rammes,...