Katrine Brække Norheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Katrine Brække Norheim

Jens Vikse, Stein Ørn, Bas Jeroen de Romijn, Ole Jacob Greve, Katrine Brække Norheim
19.02.2018
Sarkoidose kjennetegnes av granulomatøs betennelse i ett eller flere organer, blant annet hjertet. Kardial sarkoidose har uspesifikke symptomer, og diagnosen stilles derfor ofte sent. Tilstanden er...
Jens Vikse, Claudia Zaharia, Hans Jakob Jaatun, Ole Jacob Greve, Roald Omdal, Katrine Brække Norheim
16.10.2017
Vi beskriver her en pasient som i mange år var blitt behandlet med immunsuppressiver for antatt seronegativ revmatoid artritt, uten tilfredsstillende sykdomskontroll. Fravær av leddestruksjon...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
05.09.2017
Immunoglobulin G subclass 4-related disease (IgG4-RD) is a relatively recently identified immune-mediated systemic disease characterised by inflammation and progressive fibrosis. The most common...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
04.09.2017
Immunglobulin G subklasse 4 (IgG4)-relatert sykdom er en relativt nyoppdaget immunmediert systemsykdom som kjennetegnes av inflammasjon og progredierende fibrose. Pankreatitt og sialadenitt er de...
Tore Grimstad, Katrine Brække Norheim
08.11.2016
Inflammatory bowel disease is comprised mainly of ulcerative colitis and Crohn’s disease – both of which are chronic inflammatory conditions that often present in early adulthood and have a relapsing...
Tore Grimstad, Katrine Brække Norheim
08.11.2016
Inflammatorisk tarmsykdom utgjøres i hovedsak av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom – begge kronisk inflammatoriske tilstander som ofte debuterer i tidlig voksen alder og har et forløp preget av...