Karsten Gundersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for infeksjonssykdommer

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Karsten Gundersen er lege i spesialisering i indremedisin.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karsten Gundersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media