Karl-Olaf Wathne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl-Olaf Wathne

Anette Faye-Lund, Gaute Syversen, Karl-Olaf Wathne
09.08.2007
Kikhoste er forårsaket av den gramnegative, aerobe bakterien Bordetella pertussis. Sykdommen gir typiske hosteanfall, som ofte fører til brekninger. Anfallene kan være ledsaget av cyanose eller...
Lin Vigdis Brauteset, Ernst Arne Høiby, Gaute Syversen, Pål Surén, Karl-Olaf Wathne
12.06.2008
I perioden 1993 – 2003 ble til sammen 828 tilfeller av invasiv pneumokokksykdom hos barn under ti år meldt til Folkehelseinstituttet ( 1 ). Av disse hadde 181 (22 %) meningitt. Totalt 26 dødsfall ble...
Lars Krogvold, Karl-Olaf Wathne
19.02.2004
Etter introduksjonen av antibiotika har insidensen av livstruende infeksjonssykdommer falt dramatisk i den industrielle del av verden. Ved utgangen av det 20. århundre var nedre luftveisinfeksjoner...
Karl-Olaf Wathne, Hans Olav Fjærli, Trond Flægstad, Tore G. Abrahamsen
30.04.2003
Pneumoni er globalt sett hyppigste dødsårsak for barn under fem år. Årlig dør fire millioner barn av pneumoni. Mer enn 60 % av disse forårsakes av pneumokokker og Haemophilus influenzae serotype b (...
Karl-Olaf Wathne, Astrid Rojahn
30.08.2002
Denne artikkelen er resultatet av et fagseminar vedrørende diagnostikk, behandling og oppfølging av hepatitt B hos barn som ble avholdt 26. – 27.4. 2001 på initiativ fra Seksjon for...
Astrid Rojahn, Karl-Olaf Wathne
30.08.2002
På initiativ fra Seksjon for infeksjonssykdommer ved barnesenteret, Ullevål universitetssykehus ble det 26. – 27.4. 2001 arrangert et fagseminar for regionsykehusene og sykehusene i Helseregion Sør...
Anette Ramm-Pettersen, Karl-Olaf Wathne
20.03.2001
Barn med varicella med behov for sykehusinnleggelse innlegges ofte i voksenmedisinske avdelinger. Etter at Barnesenteret på Ullevål sykehus ble åpnet i september 1998, blir barn med varicella i Oslo...
Karl-Olaf Wathne, Almira Babovic, Tore Nordshus
30.05.2001
Pussdannende infeksjoner i bein og ledd er relativt uvanlig hos barn, men tidlig diagnose er viktig fordi sen eller manglende behandling kan føre til permanent skade og kronisk funksjonshemning (1)...
Martin Handeland*, Karl-Olaf Wathne
10.01.2001
Etter et jevnt fall i antall tuberkulosetilfeller i industriland fra 1950-årene og frem til slutten av 1980-årene har man de siste ti år igjen sett en økning av tuberkulosen verden over. Ifølge...
Karl-Olaf Wathne, Erik Bøhler
20.09.2001
Hygiene, bedrede sanitærforhold og ernæring har, sammen med vaksiner og antibiotika, ført til en dramatisk reduksjon i barnedødeligheten verden over. På tross av dette døde likevel 11 millioner barn...
Erik Bøhler, Karl-Olaf Wathne
10.06.2000
Regelmessige vektkontroller er et enkelt og viktig redskap for å diagnostisere underernæring eller andre helseproblemer hos småbarn Barn er sårbare. Barn under fem års alder er ofre for mer enn 80 %...
Ingvild Heier, Per Kristian Knudsen, Karl-Olaf Wathne
20.03.2003
Etter hvert som utbredelsen av tuberkulose gikk tilbake på 1900-tallet, ble man klar over at det fantes andre humanpatogene mykobakterier enn Mycobacterium tuberculosis. I Norge kalles disse atypiske...
Cathrine Midgaard, Karl-Olaf Wathne
22.06.2006
En tre dager gammel gutt ble overflyttet fra lokalsykehuset til Barnesenteret ved Ullevål universitetssykehus med spørsmål om nyfødtsepsis. Svangerskapet hadde vært ukomplisert, og barnet ble født...
Christine Olbjørn*, Marit Bjørnvold, Karl-Olaf Wathne, Peter Gaustad, Tore G. Abrahamsen
10.06.2000
Årlig diagnostiseres ca. 240 nye tilfeller av tuberkulose i Norge (fig 1). 20 – 25 av disse er barn og unge under 18 år, de fleste av utenlandsk opprinnelse (N. Brattås, Statens helseundersøkelser,...
Karl-Olaf Wathne, Guro L. Andersen
30.01.2000
På initiativ fra Seksjon for infeksjonssykdommer ved Barnesenteret, Ullevål sykehus ble det 21. – 22. 4. 1999 arrangert et lukket fagseminar for barneleger og annet fagpersonell i helseregion 1 og 2...
Karianne Wiger, E. Arne Høiby, Karl-Olaf Wathne
04.05.2005
Immunsupprimerte barn er en liten, men faglig krevende pasientgruppe. Både kreft og andre tilstander kan medføre immunsuppresjon (tab 1). I denne artikkelen tar vi for oss infeksjoner hos kreftsyke...
Karianne Wiger, E. Arne Høiby, Karl-Olaf Wathne
30.06.2005
Vi takker Karsten Midtvedt for påpeking av uklarheter i vår kortfattede tabell over virusinfeksjoner hos immunsupprimerte barn. Familien papoaviridae er delt inn i de to genera polyomavirus og...
Kristin Krogh, , Nils Olav Hermansen, Karl-Olaf Wathne,
16.06.2005
Tyfoidfeber forårsakes av bakterien Salmonella typhi. Salmonella paratyphi A og Salmonella paratyphi B har et liknende sykdomsbilde, men S typhi gir som regel de alvorligste infeksjonene. Disse...