Karianne Flaatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karianne Flaatten

Karianne Flaatten
12.06.2018
Leger gjør feil og vi må tørre å snakke om det, skriver Kathrine F. Vandraas i Tidsskriftet ( 1 ). Vandraas trekker frem vinkristin-saken på Haukeland som et eksempel der legen blir eksponert og pekt...
Karianne Flaatten
16.10.2017
«You had me at hello», er en klassiker fra filmens verden. «Jeg datt av lasset da du nevnte internkontroll», ville nok for mange leger vært tilsvarende respons på den nye forskriften om ledelse og...
Karianne Flaatten
01.11.2011
Som en av de største medisinske organisasjonene med mange utsendte unge leger hvert år ønsker Leger Uten Grenser å møte Legeforeningen for å diskutere hvordan vi kan standardisere og forenkle...
Karianne Flaatten
18.02.2011
Humanitært arbeid er anerkjent i helsevesenet, men når det gjelder godkjenning av tjenesten, kan pipen lett få en annen lyd. Er det mulig å standardisere godkjenning av medisinsk arbeid i felten som...
Karianne Flaatten
09.08.2011
Verdens helseorganisasjon Strengthening care for the injured Success stories and lessons learned from around the world. 62 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 25 ISBN 978-92-4-156396-3 I 2007...