Kari Tveito

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Tveito

Kari Tveito
21.03.2017
Verken amitriptylin eller topiramat har effekt mot migrene hos barn og ungdom. Illustrasjonsfoto: AGE/NTB Scanpix Det er usikkert hvor god effekt legemidler mot migrene har hos barn og ungdom. I en...
Kari Tveito
07.03.2017
Ocrelizumab, et monoklonalt humant antistoff rettet mot CD20-positive B-celler, har effekt ved både anfallsvis og primær progredierende multippel sklerose. Dette viser tre nye studier. Normalt...
Kari Tveito
20.02.2017
Ocrelizumab, et monoklonalt humant antistoff rettet mot CD20-positive B-celler, har effekt ved både anfallsvis og primær progredierende multippel sklerose. Dette viser tre nye studier. Normalt...
Kari Tveito
16.02.2017
En genetisk utredning er ikke komplett etter påvisning av én mutasjon knyttet til én sykdom. Mendelsk arvegang har lært leger å lete etter én genetisk mutasjon som forklaring på en pasients sykdom...
Kari Tveito
02.02.2017
TP53-mutasjoner og cytogenetisk profil har stor betydning for effekten av decitabin ved myelodysplastisk syndrom og akutt myeloid leukemi. Blodceller fra benmarg ved akutt myeloid leukemi. Foto:...
Kari Tveito
24.01.2017
Antistoffet ustekinumab gir rask bedring hos pasienter med Crohns sykdom som ikke har hatt effekt av konvensjonell behandling. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Thinkstock Det monoklonale...
Kari Tveito
10.01.2017
Om lag én av seks som ble innlagt i sykehus etter synkope hadde lungeemboli. Røntgen thorax viser massiv lungeembolisme. Foto: Science Photo Library Prevalensen av lungeembolisme hos dem som legges...
Kari Tveito
10.01.2017
De som er genetisk disponert for hjertesykdom, kan redusere risikoen betraktelig ved en sunn livsstil, viser ny studie. Både genetiske forhold og livsstil har betydning for utvikling av hjerte- og...
Kari Tveito
10.01.2017
Koloskopiscreening gir lavere forekomst av kolorektal kreft hos mennesker opp til 75 års alder. Det viser en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library Nasjonalt råd for prioritering i...
Kari Tveito
06.12.2016
66 av 68 pasienter med Guillain-Barrés syndrom i Colombia hadde tegn på gjennomgått zikavirusinfeksjon. Molekylær modell av zikaviruspartikler. Foto: Science Photo Library Zikaviruset finnes nå i...
Kari Tveito
22.11.2016
Et nytt humant antistoff gir klinisk bedring ved atopisk dermatitt. Eksem. Illustrasjon: Science Photo Library Dupilumab, et humant monoklonalt antistoff mot interleukin-4-reseptor alfa, hemmer...
Kari Tveito
08.11.2016
The dream of medical breakthroughs must never come at the cost of patient safety. Photo: Einar Nilsen In 2011, news media reported that the first ever transplantation of a synthetic trachea with the...
Kari Tveito
08.11.2016
Et nytt humant antistoff, adacanumab, kan fjerne amyloide plakk i hjernen hos pasienter med tidlig Alzheimers sykdom. Farget MR-skann av koronal seksjon av hjerne og hjernestamme (nederst til venstre...
Kari Tveito
08.11.2016
Drømmen om medisinske gjennombrudd må aldri gå på bekostning av pasientenes sikkerhet. Foto: Einar Nilsen I 2011 kom nyheten om at verdens første transplantasjon med kunstig luftrør og bruk av...
Kari Tveito
25.10.2016
En stor andel kvinner som ber om provosert abort, har tidligere gjennomgått én eller flere provoserte aborter. Fra venstre Ragnhild Justad-Berg, Anne Eskild, Ellen Marie Strøm-Roum. Foto: Anita...
Kari Tveito
25.10.2016
Kartlegging av tumorgener er viktig ved brystkreftbehandling. Nytten av gentesting for å avgjøre om brystkreftpasienter bør få tilbud om cellegiftbehandling ble nylig evaluert i en stor europeisk...
Kari Tveito
25.10.2016
Barn som opereres med kikkhullsteknikk for spiserørsrefluks, får oftere tilbakefall enn dem som gjennomgår åpen bukoperasjon. Fra venstre Charlotte Knatten, Kristin Bjørnland og Thomas Fyhn. Foto:...
Kari Tveito
27.09.2016
Ida Rashida Khan Bukholm skulle egentlig ikke få gå på skolen i det hele tatt. I dag er hun Norges første kvinnelige professor i gastrokirurgi. Foto: Niklas Lello På vei til legen døde hun. –...
Kari Tveito
18.01.2007
Er tilfeldigheter bare tilfeldigheter? Kan livet forstås ved hjelp av tall? – Jeg ser begrensningen i statistisk tenkning, sier Odd Aalen. – Likevel kan matematikk hjelpe mennesker. Foto Kari Tveito...
Kari Tveito
01.03.2007
Hun utstråler varme og styrke. Gynekologen Bergljot Holm Årstad er kvinnesaksforkjemper, politiker og tropemedisiner. – Jeg liker å bruke meg selv, sier hun enkelt. Foto Kari Tveito – Jeg er vant til...