Kari Håvelsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Håvelsrud

Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Andrew D. Oxman
20.03.2003
Helsemyndighetene har ansvar for at det er god kvalitet på helsetjenestene som tilbys, og for at kostnadsutviklingen holdes under kontroll. Effekten av tiltak for kvalitetsforbedring er stort sett...
Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Shaun Treweek, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Medarbeidere i allmennpraksis har varierende faglig bakgrunn. De fleste er helsesekretær, bioingeniør, hjelpepleier eller sykepleier. Deres mulighet for videre- og etterutdanning har i stor grad vært...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Kliniske retningslinjer kan defineres som «systematisk utviklede anbefalinger for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge adekvat behandling for en definert klinisk problemstilling» ( 1 )...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Det er urimelig å forvente at den enkelte lege skal vurdere vitenskapelig litteratur, måle sin egen praksis og deretter utvikle og evaluere endringsstrategier for de områdene i praksisen som kan...