Kaja Kristine Selmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kaja Kristine Selmer

Sigrid Pedersen, Yngve Thomas Bliksrud, Kaja Kristine Selmer, Anette Ramm-Pettersen
14.10.2019
Pyruvatdehydrogenase-mangel (PDH-mangel) er en sjelden mitokondriesykdom som fører til energisvikt i cellene. Særlig rammer dette sentralnervesystemet, noe som gir et bredt spekter av nevrologiske...
Anette Ramm-Pettersen, Kaja Kristine Selmer, Karl O. Nakken
06.05.2011
Glukose er hjernens viktigste energikilde. Hos barn utgjør hjernens forbruk av glukose ca. 80 % av totalt glukoseforbruk. Hos voksne utgjør denne andelen kun ca. 20 %. En redusert glukosetilførsel...
Caroline Lund, Anna Bremer, Morten I. Lossius, Kaja Kristine Selmer, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
10.01.2012
Dravets syndrom er en epileptisk encefalopati. Ved epileptiske encefalopatier ses progredierende cerebrale skader, primært på grunn av den epileptiske aktiviteten, men også på grunn av hyppige og...
Marte Roa Syvertsen, Rune Markhus, Kaja Kristine Selmer, Karl O. Nakken
07.08.2012
Epilepsi deles i to hovedformer: fokal og generalisert. Ved fokale epilepsier er den epileptiske aktiviteten begrenset til én hemisfære, mens ved de generaliserte er begge hemisfærer involvert. Av de...