Julian Eek Mariampillai

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: jemariampillai@gmail.com

Medisinsk klinikk

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Forfatterbidrag: idé samt utforming og revisjon av manuskriptet og figurer.

Julian Eek Mariampillai er dr.philos. og lege i spesialisering i indremedisin.

Artikler av Julian Eek Mariampillai
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media