Julia Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: julia.hagen@ntnu.no

Julia Hagen er psykiatrisk sykepleier og ph.d. i helsevitenskap. Hun har forsket på suicidalitet og selvmordsforebygging, er rådgiver ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt), St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, NTNU.

Artikler av Julia Hagen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media