Annonse
Annonse

Julia Hagen

Artikler av Julia Hagen

Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
Current efforts in the mental health service to prevent suicide appear to be more concerned with implementing formal and instrumental procedures than ensuring best possible care for patients. Many...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
Many authors have recently pointed out problems associated with the current recommendations for a risk-factor-based approach to the assessment of suicide risk and suicide prevention in mental health...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
Many authors have recently pointed out problems associated with the current recommendations for a risk-factor-based approach to the assessment of suicide risk and suicide prevention in mental health...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ( 1 ) har gode intensjoner og har sannsynligvis bidratt til økt kunnskap og bevissthet om selvmordsproblematikk. Vårt...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern har som formål å øke kompetansen blant helsepersonell og bidra til at pasientene mottar et standardisert og forbedret...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
Granlund hevder at det er en fundamental misforståelse å påstå at nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ikke er bindende. Det står imidlertid at «Retningslinjene er...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
I den senere tid har flere pekt på problemer knyttet til dagens anbefalte risikofaktorbaserte tilnærming til vurdering av selvmordsrisiko og forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Her skisserer...