Jørg Mørland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørg Mørland

Jørg Mørland
14.12.2006
Det er flere alkoholrelaterte tilstander som kan kreve medisinsk intervensjon. De viktigste er risikofylt storkonsum, alkoholmisbruk og alkoholavhengighet. De to siste tilstandene kan diagnostiseres...
Vigdis Olsen, Jørg Mørland
04.11.2004
Arsen ledsages av myter og assosiasjoner til kriminalromaner og kriminalhistorier. Stoffet er kjent fra langt tilbake. Arsentrioksid ble utvunnet fra kobbersmelting og brukt både som legemiddel og...
Trine Brevig, Marianne Arnestad, Jørg Mørland, Kari Skullerud, Torleiv Ole Rognum
01.04.2004
I 1999 var 47 % av de som omkom i trafikken bilførere ( 1 ). En del av ulykkene disse førerne forårsaker, rubriseres som uforklarlige ut fra trafikkbildet og vitnebeskrivelser. Man antar at slike...
Jørg Mørland
23.01.2003
I Tidsskriftet nr. 1–2/2003 publiseres en serie artikler om alkohol. Serien er initiert av Pål Gulbrandsen. I Norge drikkes alkohol av flere og flere, og stadig færre er totalt avholdende...
Asbjørg S. Christophersen, Svetlana Skurtveit, Jørg Mørland
26.06.2003
Trafikkulykker koster Norge årlig ca. 25 milliarder kroner ( 1 ). Hvert år blir ca. 300 personer drept i trafikken ( 1 ), mens antall personer som må ha medisinsk behandling er ukjent. Innen EU dør...
Helge Waal, Asbjørg S. Christophersen, Grethe Frogopsahl, Linda Helen Olsen, Jørg Mørland
12.06.2003
Den kliniske nytteverdien av opioidantagonisten naltrekson begrenses av at pasientene ofte avslutter behandlingen for tidlig ( 1 , 2 ). Det er derfor gjort forsøk med depotpreparat ( 3 ) og med...
Jørg Mørland
20.02.2002
Vår viten er begrenset når det gjelder betydningen av interaksjoner mellom alkohol og legemidler i praksis. Rundt 90 % av den voksne befolkning inntar alkohol ved gitte anledninger, med varierende...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Merete Grung, Jørg Mørland
30.06.2000
Statens rettstoksikologiske institutt har nasjonalt ansvar for å analysere og fortolke blodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av alkohol, legemidler eller illegale...
Vigdis Vindenes, Lars Slørdal, Jørg Mørland
07.02.2012
Fra 1.2. 2012 trådte det i kraft en endring i lovgivningen for føring av motorkjøretøy etter inntak av andre rusgivende stoffer enn alkohol. Frem til da hadde man fulgt en praksis hvor sakkyndige har...
Jørg Mørland
10.08.2000
Hvilke medikamenter/rusmidler representerer trafikkrisiko? I prinsipp kan ethvert psykoaktivt medikament, samt en rekke andre medikamenter medføre trafikkrisiko, særlig når den inntatte dosen er høy...
Jørg Mørland
18.11.2010
Robbins, Trevor W. Everitt, Barry J. Nutt, David J. The neurobiology of addiction 307 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 45 ISBN 978-0-19-956215-2 Boken er en oppsummering...
Jørg Mørland
18.03.2011
Rusmiddeltesting er et godt hjelpemiddel for klinikeren. Det har imidlertid mange potensielle feilkilder som klinikeren må kjenne til for at det skal utnyttes optimalt. Rusmiddeltesting i urinprøver...
Jørg Mørland
06.08.2013
Et langt større antall mennesker dør som følge av veitrafikkulykker enn i infeksjonsepidemiene som har påkalt størst internasjonal oppmerksomhet de senere år, slik som sars og svineinfluensa...
Muhammad S. Al-Samarraie, Merete Vevelstad, Ilah Le Nygaard, Liliana Bachs, Jørg Mørland
07.05.2013
Rusmidlene parametoksymetamfetamin (PMMA) og parametoksyamfetamin (PMA) er toksiske illegale hallusinogene designeramfetaminer. Stoffene er strukturelle analoger av henholdsvis metamfetamin (MA) og...
Jørg Mørland
21.04.2015
Ysa, Tamyko Colom, Joan Albareda, Adrià Governance of addictions European public policies. 243 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-870330-3 Utgivelsen er en...
  •