Jone Furlund Owe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Han har bidratt med idé, utforming/design og revisjon av manus

Jone Furlund Owe (f. 1975) er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jone Furlund Owe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media