Jon Erik Steen-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Erik Steen-Hansen

Jon Erik Steen-Hansen, Mads Gilbert
01.05.2008
Et stort flertall av dem som har brukt det medisinske nødnummeret 113 i en krisesituasjon, foretrekker direkte tilgang til helsepersonellet ved AMK-sentralen fremfor ett felles nødnummer. Dette...
Jon Erik Steen-Hansen, Mads Gilbert
29.05.2008
Vi takker for Bjørn Bjellands metodologiske innvendinger mot vår kommentarartikkel om publikums syn på medisinsk nødtelefon 113 versus ett felles nødnummer i Norge. Bjelland mener det er rimelig å...
Ellen Holtan Folkestad*, Mads Gilbert, Jon Erik Steen-Hansen
05.02.2004
I de senere årene er den akuttmedisinske kjeden blitt mer strukturert og formalisert. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Indeks) ( 1 ) brukes som standard hjelpemiddel for AMK-operatørene (...
Ellen Holtan Folkestad, Mads Gilbert, Jon Erik Steen-Hansen
22.04.2004
Vi takker for innlegg fra Brattebø & Myrmel, som reiser flere viktige spørsmål til artikkelen om prehospitale responstider ( 1 ). Studien var langt mer omfattende enn det vi kunne presentere på...
Erlend Aune, Jon Erik Steen-Hansen, Jøran Hjelmesæth, Jan Erik Otterstad
02.12.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er rask behandling avgjørende for overlevelse ( 1 ). Prehospital trombolytisk behandling er en relativt ny behandlingsform i Norge. Pasienter med ST-elevasjonsmyokardinfarkt...
Jon Erik Steen-Hansen, Ellen Holtan Folkestad
20.03.2001
I Norge stilles det få krav til kvalitet eller effektivitet på ambulansetjenester. En faktor det kan stilles krav til, er lengden på tidsintervallet fra melding om medisinsk nød mottas, til ambulanse...