Johnny Vegsundvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johnny Vegsundvåg

Fredrik Eika, Johnny Vegsundvåg, Hilde Hellebust Haaland, Håkon Johansen, Hallvard Fremstad
22.03.2021
En kvinne i 50-årene utviklet symptomer i form av tørrhoste og ukarakteristiske brystsmerter. Den påfølgende tiden var preget av tilbakevendende arytmier og etter hvert svekket hjertefunksjon...
Bjørn Haug, Ole Jonas Rolstad, Johnny Vegsundvåg
25.10.2016
Norsk hjerteinfarktregister har gitt et helt nytt innblikk i forløp og behandling ved akutt hjertesykdom. Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen...
Bjørn Haug, Ole Jonas Rolstad, Johnny Vegsundvåg
13.10.2016
Norsk hjerteinfarktregister har gitt et helt nytt innblikk i forløp og behandling ved akutt hjertesykdom. Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Hjertesvikt representerer et alvorlig helseproblem. Insidensen og prevalensen øker stadig, prognosen er alvorlig, og spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt et betydelig antall...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand – med en dødelighet på nivå med dødeligheten for flere alvorlige kreftsykdommer. Prevalensen var økende i flere år, men i 2004 ble det for første gang vist...
Sahrai Saeed, Johnny Vegsundvåg, Inge Lode
28.05.2009
Manglende modning av venstre ventrikkel er rapportert å forekomme hos mindre enn 1 % av pasientene i forskjellige ekkokardiografiske materialer og kan foreligge som familiær disposisjon. Tilstanden...
Hilde Hellebust Haaland*, Torstein Holm Morstøl, Johnny Vegsundvåg, Torstein Hole
25.09.2003
Atriestimulering via oesophagus er en veldokumentert metode for utredning av paroksysmale supraventrikulære takykardier ( 1 , 2 ). I tillegg til å kunne klassifisere arytmier og kartlegge...
Anna Widding Langsholdt, Johnny Vegsundvåg
27.11.2012
A man in his 80s had been treated for a long period of time for heart failure believed to be due to arterial hypertension. When the symptoms intensified, however, a different underlying disease was...
Anna Widding Langsholdt, Johnny Vegsundvåg
27.11.2012
A man in his 80s had been treated for a long period of time for heart failure believed to be due to arterial hypertension. When the symptoms intensified, however, a different underlying disease was...
Anna Widding Langsholdt, Johnny Vegsundvåg
27.11.2012
En mann i 80-årene hadde over lengre tid blitt behandlet for hjertesvikt som man trodde skyldtes arteriell hypertensjon. Da symptomene økte, ble det imidlertid påvist en annen bakenforliggende sykdom...