John-Kåre Vederhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Han har bidratt med analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

John-Kåre Vederhus er ph.d. og forsker.

Artikler av John-Kåre Vederhus
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media