John-Kåre Vederhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John-Kåre Vederhus

Anne Taraldsen Heldal, Svetlana Skurtveit, Philipp Paul Koren Lobmaier, John-Kåre Vederhus, Jørgen G. Bramness
08.11.2018
Alkoholbrukslidelser forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død ( 1 ). Dette er et stort problem både for pasienten og de pårørende. I tillegg har det også betydelige samfunnsmessige kostnader,...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Substance dependence is a disorder that leads to impaired mental, physical and social functioning, and that often shows progressive development and a chronic course ( 1 ). Alcohol dependence and...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Rusmiddelavhengighet er en sykdom som gir psykiske, fysiske og sosiale skader og ofte har en progredierende utvikling og kronisk karakter ( 1 ). Alkoholavhengighet og annen rusmiddelavhengighet/...
Øistein Kristensen, Anders Sundøy, Karin Skeie, John-Kåre Vederhus, Ingebjørg Øye, Anne Opsal, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
27.08.2009
I tidligere studier og klinisk praksis er pasienter med pågående misbruk eller substitusjonsbehandling med sterke analgetika blitt ekskludert fra hepatitt C-behandling, selv om de utgjør den største...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Smoking and harmful alcohol use cause a considerable loss of healthy life-years ( 1 ). Smoking has attracted a lot of attention, and in contacts with the health services patients are routinely...
Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus
20.10.2005
Rusmiddelavhengighet er en sammensatt tilstand hvor evnen til å styre egen atferd i forhold til bruk av rusmidlet har en sentral dimensjon. Dette gjør selvhjelpsgrupper til en interessant mulighet...
John-Kåre Vederhus, Bjørg Hjerkinn, Øistein Kristensen
17.06.2011
Helsetjenesten har organisatoriske og kapasitetsmessige problemer med å gi rusmiddelavhengige nødvendig tilpasset behandling og oppfølging. Selvhjelpsgrupper er brukerbaserte, støttende fellesskap...
Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus
11.08.2015
Spørsmål omkring bruk av nikotin og alkohol bør være en naturlig del av anamneseopptaket ved innleggelse i somatisk avdeling. I en kartlegging av risikofylt alkoholbruk vi...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Røyking og skadelig bruk av alkohol fører til et betydelig tap av friske leveår ( 1 ). Røyking har fått mye oppmerksomhet, og ved kontakt med helsevesenet er det en...