John G. Cooper

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John G. Cooper

Tor Claudi, John G. Cooper, Anne Karen Jenum
23.08.2007
Odd Erik Johansen konkluderer i et innlegg i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 med at pasienter med type 2-diabetes bør følges opp ved medisinske poliklinikker ( 1 ). Bakgrunnen for dette er en...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Dødelighetsratene for hjerte- og karsykdommer (ramme 1) er mer enn halvert i Norge og andre skandinaviske land siden 1970 ( 1 , 2 ). Dette kan skyldes en rekke faktorer som samlet sett kan ha bidratt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Since 1970, cardiovascular mortality (box 1) has decreased with more than 50 % in Norway and other Scandinavian countries ( 1 , 2 ). A combination of several factors may have contributed to fewer...
Tor Claudi, Wibeche Ingskog, John G. Cooper, Anne Karen Jenum, Marie Fjelde Hausken
20.11.2008
De siste 30 årene har prevalensen av diabetes økt betydelig både i Norge og i resten av verden ( 1 , 2 ). Helseministeren lanserte i 2006 en nasjonal diabetesstrategi for 2006 – 10, der data om...
Tor Claudi, John G. Cooper, Marie Fjelde Hausken, Tore Michaelsen, Knut Harboe, Wibeche Ingskog, Anders Østrem
03.06.2004
Prevalensen av type 2-diabetes øker raskt både i Norge ( 1 ) og i resten av verden ( 2 ). Personer med type 2-diabetes har en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 3 , 4 ). Man finner ofte...
Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Befolkningsundersøkelser viser at om lag 20 % av voksne kvinner rapporterer en eller flere episoder av dysuri i løpet av et år. Knapt halvparten søker lege for sine plager (1). En undersøkelse fra...
Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Metoder Aktuelle strategier Følgende strategier for diagnostikk og behandling av sår hals er vurdert: – Alle pasienter med sår hals testes med streptokokk hurtigtest – Kliniske kriterier avgjør om...
Andrew D. Oxman, Signe Flottorp, John G. Cooper, Per Hjortdahl, Sverre Sandberg, Lars H. Vorland
10.06.2000
Bør du gi penicillin til en 25 år gammel mann med sår hals? Bør du ta en dyrkingsprøve fra halsen for å diagnostisere β -hemolytisk streptokokktonsillitt først? Eller bør du bruke en hurtigtest? Bør...
John G. Cooper
20.03.2000
Tidligere studier har vist at 40 % av alle residiverende synkopetilfeller forblir uforklarte, til tross for at pasientene er undersøkt for kardiale, nevrologiske og andre kjente årsaker (1). De siste...
Tor Claudi, John G. Cooper, Cecilie Daae
20.09.2000
En rekke studier har gitt oss mer kunnskap om behandlingen av pasienter med diabetes. Noen små skandinaviske studier fra 1980-årene (1, 2) og senere den amerikanske DCCT-studien (3), viser at det er...