Johannes Cornelis Schrama

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Johannes Cornelis Schrama (f. 1960) er spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Ortopedisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Johannes Cornelis Schrama
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media