Johannes Cornelis Nossent

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Cornelis Nossent

Johannes Cornelis Nossent
19.11.2009
Det er anslått at opptil 30 000 personer kan være infisert med Hepatitt C i Norge ( 1 ). Viruset er kjent for sine hepatotrope egenskaper med fare for utvikling av kronisk hepatitt, levercirrhose og...
Gunnstein Bakland, Bjørn Y. Nordvåg, Hans C. Nossent *
25.09.2003
Revmatoid artritt er den vanligste av de kroniske polyartrittsykdommene, med en prevalens på omkring 0,5 % ( 1 ), og med en årlig insidens på 28,7/100 000 i Nord-Norge ( 2 ). Samtidig er det en...
Johannes Cornelis Nossent
02.12.2010
Det er mulig å redusere insidens og alvorlighet av lupusnefritt ved relativt enkle grep. Det viser forskning fra Tromsø. Lupusnefritt er en alvorlig komplikasjon ved systemisk lupus erythematosus,...