Johan C. Ræder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Johan C. Ræder (f. 1954) er spesialist i anestesiologi, avdelingsoverlege ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Johan C. Ræder
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media