Joar Øveraas Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Joar Øveraas Halvorsen

Joar Øveraas Halvorsen
16.03.2018
Eva Skovlund har skrevet nok en god og informativ artikkel i Tidsskriftets statistikkspalte ( 1 ). Skovlund viser at dikotomisering av kontinuerlige variabler kan ha en rekke uheldige konsekvenser,...
Joar Øveraas Halvorsen
23.04.2013
I Tidsskriftet nr. 4/2013 fremhever Vaaler & Fasmer at praksis ved forskrivning av antidepressiver bør endres ut fra ny kunnskap om effekt og potensielle bivirkninger ( 1 ). Allikevel unnlater de...