Joachim Frost

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Joachim Frost

Joachim Frost, Trine Mikkelsen
25.09.2020
Hurtigtester er en kilde til feil og misforståelser i oppfølgingen av rusmiddelbruk. Det finnes en rekke hurtigtester for rusmiddelanalyser. Felles for disse er at de baserer seg på uspesifikke...
Anne Taraldsen Heldal, Trond Oskar Aamo, Joachim Frost
02.01.2020
En kvinne i 40-årene fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser som viste seg å skape utfordringer i det videre...
Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland
23.09.2019
Use of the antipsychotic drug quetiapine to treat sleep disorders has become widespread, also in Norway. Its efficacy is poorly documented, and even low doses may have substantial side effects. There...
Joachim Frost, Jean-Paul Bernard, Erik Sveberg Dietrichs, Kari Kjeldstadli, Bettina Riedel, Ragnhild Bergene Skråstad, Merete Vevelstad, Arne Helland
23.09.2019
Sentralstimulerende legemidler brukes i økende grad innen behandling av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse i Norge. Måling av serumkonsentrasjonen kan være aktuelt for å evaluere terapieffekter,...
Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland
16.09.2019
Bruk av antipsykotikumet kvetiapin for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger. Det er...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
09.11.2018
An overview is now available of instances where laboratories should immediately alert clinicians to deviating pharmacological test results when the patient’s life and health may be at risk. In...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
01.11.2018
Det foreligger nå en oversikt over når laboratoriet umiddelbart bør varsle klinikeren om avvikende farmakologiske prøvesvar der pasientens helse og liv kan stå i fare. I enkelte tilfeller rekvireres...
Joachim Frost
02.10.2017
Steinar Madsen skriver i sin kommentar ( 1 ) at Legemiddelverkets beslutning om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år i 2013 «ble tatt på europeisk nivå og Norge måtte følge dette vedtaket»...
Joachim Frost, Pål Sandvik, Olav Spigset
07.10.2010
Seksuell dysfunksjon er vanlig hos pasienter med depresjon. Samtidig kan antidepressive legemidler fremkalle eller forsterke seksuell dysfunksjon som bivirkning. Hvilke antidepressiver er særlig...
Joachim Frost, Olav Spigset
16.10.2012
Kløe er en hyppig forekommende bivirkning ved bruk av opioidanalgetika, spesielt ved spinal og epidural administrasjon. Selv om bivirkningen ikke er alvorlig, kan den være plagsom og påvirke...