Jens Kristoffer Hertel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Han har bidratt med tolking av data, revisjon av manus samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Jens Kristoffer Hertel er ph.d., genetiker og seksjonsleder for forskningsavdelingen. Han er styremedlem i Norsk forening for fedmeforskning.

Artikler av Jens Kristoffer Hertel
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media