Jan Sommerfelt-Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Sommerfelt-Pettersen

Jan Sommerfelt-Pettersen
29.03.2007
Gjeldnes, R. På nåde over Antarktis Verdens lengste skitur. Oslo: Seal Adventure, 2006. 160 s. Pris NOK 398 ISBN 978-82-99-56610-0 Det er et historisk sus over uttrykket polfarer – vi får lett...
Aksel Ongre, Jan Sommerfelt-Pettersen
18.12.2008
Under krigen opprettet eksilregjeringen en rekke norske sjømannslegekontorer på begge sider av Atlanteren. De skulle forebygge og behandle sykdom blant sjøfolk, og inspisere norske skip. I tillegg...
Aksel Ongre, Jan Sommerfelt-Pettersen
18.12.2008
During the war, the Government in exile established a chain of clinics for seamen on both sides of the Atlantic. Their mandate was to prevent and treat illness amongst seamen and to inspect Norwegian...
Jan Sommerfelt-Pettersen
05.01.2006
Sjøens betydning for Norge kan vanskelig undervurderes. Norge er et lite land i verden, men på havet har vi vært og er fortsatt en makt av global betydning. Størstedelen av vår velstand er knyttet...
Jan Sommerfelt-Pettersen, Aksel Ongre
16.12.2004
Blyforgiftning var lite påaktet i Norge før 1930, men fikk stor oppmerksomhet etter at marinelege Harald Engelsen i årene 1931 – 33 meldte over 40 tilfeller til Rikstrygdeverket fra Marinens...