Jan Otto Beitnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Otto Beitnes

Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
17.04.2018
Atrial fibrillation is a common condition, with a prevalence of 3.2 % in those over 20 years of age ( 1 ). The condition is associated with increased morbidity and mortality, and the risk of stroke...
Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
17.04.2018
Atrieflimmer er en vanlig tilstand, med en forekomst hos dem over 20 år på 3,2 % ( 1 ). Tilstanden er forbundet med økt morbiditet og mortalitet, og risikoen for hjerneslag er 4...
Jan Olav Aaseth, Marte Kvittum Tangen, Jan Otto Beitnes
20.03.2001
Ved behandling med tiaziddiuretika kan det utvikles alvorlige elektrolyttforstyrrelser. Tiaziddiuretika registrert i Norge inneholder virkestoffene bendroflumetiazid, hydroklortiazid eller...
Jarle Jortveit, Thomas Dahlslett, Elisabeth Hagelsten Kvien, Runar Lundblad, Marius Trøseid, Jan Otto Beitnes
09.02.2016
Bilyd over hjertet er ikke uvanlig hos barn. Ventrikkelseptumdefekt er hyppigste medfødte hjertefeil som gir bilyd, men sjeldne tilstander kan også debutere slik. En mann i slutten av 20-årene ble...