Jan Olav Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Olav Johannessen

Lars Mehlum, Fredrik Walby, Jan Olav Johannessen, Ingrid Melle, Ole Andreassen
12.10.2020
Selvmordsforebygging er et sentralt tema for alle leger, og vi takker Tidsskriftet for at temaet settes på dagsordenen. Men kunnskapen må være oppdatert og forskningsbasert, og her svikter...
Jan Olav Johannessen, Per Vaglum, Jon Morgan Stokkeland
11.03.2019
Eivind Haga døde lørdag 22. desember 2018, 85 år gammel. Han ble bisatt i en fullsatt Stokka kirke 2. januar. Eivind vokste opp i Stavanger. I gymnasdagene leste han Freud og var...
Jan Olav Johannessen
18.09.2017
Anita Riecher-Rössler, Patrick D. McGorryred. Early detection and intervention in psychosis State of the art and future perspectives. 194 s, tab, ill. Basel: Karger, 2016. Pris CHF 98 ISBN 978-3-318-...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jan Olav Johannessen
25.05.2006
Pasienterfaringsstudier er utbredt og brukes som en av flere kilder for å evaluere kvaliteten på helsetjenesten ( 1  –  3 ). I Norge benyttes pasienterfaringer som nasjonale kvalitetsindikatorer for...
Jan Olav Johannessen
30.08.2002
Ordet schizofreni betyr opprinnelig et sinn som er gått i oppløsning, eller har «sprukket», likt en vase som faller i gulvet. Selve begrepet ble først introdusert av Bleuler i 1911 (1), som en...
Jan Olav Johannessen, Tor K. Larsen
10.08.2000
Å vurdere kvaliteten av det arbeidet som utføres i helsevesenet, og spesielt innen psykisk helsevern, er en av hovedutfordringene for både klinikere og sykehusledelsen. Kravene til effektivitet og...
Lars Lien, Jan Olav Johannessen
20.10.2015
I Tidsskriftet nr. 16/2015 henviser Pål Gjerden blant annet til kriteriebasert diagnostikk fra de tre siste nasjonale faglige retningslinjene for psykiatri fra Helsedirektoratet ( 1 ). Som delaktige...