Jan Olav Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Olav Johannessen

Jan Olav Johannessen, Per Vaglum, Jon Morgan Stokkeland
11.03.2019
Eivind Haga døde lørdag 22. desember 2018, 85 år gammel. Han ble bisatt i en fullsatt Stokka kirke 2. januar. Eivind vokste opp i Stavanger. I gymnasdagene leste han Freud og var...
Jan Olav Johannessen
18.09.2017
Anita Riecher-Rössler, Patrick D. McGorryred. Early detection and intervention in psychosis State of the art and future perspectives. 194 s, tab, ill. Basel: Karger, 2016. Pris CHF 98 ISBN 978-3-318-...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jan Olav Johannessen
25.05.2006
Pasienterfaringsstudier er utbredt og brukes som en av flere kilder for å evaluere kvaliteten på helsetjenesten ( 1  –  3 ). I Norge benyttes pasienterfaringer som nasjonale kvalitetsindikatorer for...
Jan Olav Johannessen
30.08.2002
Ordet schizofreni betyr opprinnelig et sinn som er gått i oppløsning, eller har «sprukket», likt en vase som faller i gulvet. Selve begrepet ble først introdusert av Bleuler i 1911 (1), som en...
Jan Olav Johannessen, Tor K. Larsen
10.08.2000
Å vurdere kvaliteten av det arbeidet som utføres i helsevesenet, og spesielt innen psykisk helsevern, er en av hovedutfordringene for både klinikere og sykehusledelsen. Kravene til effektivitet og...
Lars Lien, Jan Olav Johannessen
20.10.2015
I Tidsskriftet nr. 16/2015 henviser Pål Gjerden blant annet til kriteriebasert diagnostikk fra de tre siste nasjonale faglige retningslinjene for psykiatri fra Helsedirektoratet ( 1 ). Som delaktige...