Jan Marcus Sverre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Marcus Sverre

Frederik K.O. Kristensen, Jan Marcus Sverre
20.09.2007
Det er i praksis to ordninger for prioritering av legemidler for generell refusjon: Statens legemiddelverk tar beslutninger angående legemidler der refusjon har små konsekvenser for NAVs...
Jan Marcus Sverre
17.06.2010
Olsen, JA. Principles in health economics and policy 224 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-923781-4 Målgruppen er studenter og helsearbeidere uten...