Jan Henrik Rosland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Henrik Rosland

Anne Marit Sand, Britt Viola Danielsen, Oddvar Førland, Eirik Abildsnes, Jan Henrik Rosland
29.06.2020
Many terminally ill patients wish to end their life at home surrounded by the family ( 1 , 2 ). There are numerous studies on good home palliation ( 2 – 5 ), but little evidence-based knowledge about...
Anne Marit Sand, Britt Viola Danielsen, Oddvar Førland, Eirik Abildsnes, Jan Henrik Rosland
29.06.2020
Mange med alvorlig sykdom ønsker å avslutte livet hjemme med nærmeste familie rundt seg ( 1 , 2 ). Det finnes flere studier om god hjemmepalliasjon ( 2 – 5 ), men lite forskningsbasert kunnskap om...
Yngve Kiserud, Jan Henrik Rosland
06.05.2020
Doctors, nurses and family members are giving heartbreaking accounts of acute respiratory distress, panic and a sensation of suffocation in some COVID-19 patients in the terminal phase. What should...
Yngve Kiserud, Jan Henrik Rosland
22.04.2020
Leger, sykepleiere og pårørende kommer med hjerteskjærende beskrivelser av akutt pustebesvær, panikk og kvelningsopplevelse hos enkelte covid-19-pasienter i terminalfasen...
Jan Henrik Rosland, Therese K. Saunes, Åsta Nesse Bull
18.10.2007
Kreft er den nest hyppigste dødsårsak i Norge etter hjerte- og karsykdommer. De fleste kreftpasienter opplever smerter og andre plagsomme symptomer når livet går mot slutten. Plagene kan noen ganger...
Jan Henrik Rosland, Sebastian von Hofacker, Ørnulf Paulsen
09.02.2006
Døden er noe alle leger i klinisk virksomhet må forholde seg til. Kreft er det som oftest forbindes med dødsprosesser som byr på utfordringer for legen, men også andre sykdommer, som kronisk hjerte-...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen, Jan Henrik Rosland
26.01.2006
Det er et mål at kvaliteten på pasientbehandlingen ved norske sykehus og i primærhelsetjenesten holder høy internasjonal standard. Dette gjelder i like høy grad for palliativ medisin som for andre...
Sebastian von Hofacker, Paal Naalsund, Grethe Skorpen Iversen, Jan Henrik Rosland
09.09.2010
Antall sykehusinnleggelser for øyeblikkelig hjelp økte betydelig i perioden 2001 – 05 for hele befolkningen, men mest blant eldre over 75 år ( 1 ). Mange i denne gruppen bor i sykehjem. Så vidt oss...
Jan Henrik Rosland
20.09.2011
Thomas, Keri Lobo, Ben Advance care planning in end of life care 305 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-956163-6 Denne systematiske og oversiktlige...