Jan Henrik Rosland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Jan Henrik Rosland er overlege og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan Henrik Rosland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media