Jan Henrik Rosland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Jan Henrik Rosland er overlege og professor.

Artikler av Jan Henrik Rosland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media