Jan Henrik Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Henrik Lund

Jan Henrik Lund
14.12.2020
André Vågan, red. Helsepedagogiske metoder Teori og praksis. 240 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 339 ISBN 978-82-05-52373-9 Både spesialisthelsetjenesten og de...
Jan Henrik Lund
29.11.2007
En hedersmann har gått ut av tiden. Tidligere avdelingsoverlege ved Barneavdelingen ved Østfold Sentralsykehus Kristian Harnæs døde mandag 3.9. 2007, etter noen tids sykdom. Han fylte 90 år tidligere...
Jan Henrik Lund
26.02.2009
På det hastig innkalte møtet i sykehusledelsen tirsdag 22. september 2008 gikk administrerende direktør Leiv Kvale sin vane tro rett på sak: Uten omsvøp meddelte han oss at han dagen før hadde fått...