Jan Helge Halleraker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Helge Halleraker

Jan Helge Halleraker
24.01.2012
It is a common preconception that if you are knowledgeable in a particular discipline, then you are also qualified to give lectures in it. However, new research indicates that the traditional...
Jan Helge Halleraker
24.01.2012
Det er en vanlig oppfatning at dersom man kan et fag, så er man også skikket til å forelese i det. Ny forskning viser imidlertid at den tradisjonelle monologforelesningen ofte gir et lavt...
Jan Helge Halleraker
04.09.2012
Volek, Jeff S. Phinney, Stephen D. The art and science of low carbohydrate performance 162 s, tab, ill. Charleston: SC: Beyond Obesity, LLC, 2012. Pris USD 9 ISBN: 978-0-9834907-1-5 The art and...
Jan Helge Halleraker
03.09.2013
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2013 fremstilles den lipidprofilen som oppsto etter et forsøk med lavkarbokosthold, som noe som ensidig økte risikoen for å få hjerte- og karsykdom ( 1 ). Jeg er...
Jan Helge Halleraker
19.03.2013
Lindberg, Fedon Alexander Smartkarbo – ikke ett fett Sannheten om sukker, fett og kolesterol. 250 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-36948-4 Fedon Lindberg har siden...