Jan Eritsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Eritsland (f. 1950) er dr.med. og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han arbeider ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kardiologisk avdeling

Artikler av Jan Eritsland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media