Jan Eritsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Eritsland

Bjørn Hofstad, Arild Nesbakken, Jan Eritsland, Odd Brørs, Per Morten Sandset
06.11.2008
Pasienter som skal til endoskopisk undersøkelse av gastrointestinaltractus, blir i ulik grad bedt om å seponere hemmere av blodplateaggregasjonen i en periode før undersøkelsen for å unngå...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Anders Aasheim, Jacob Neuburger, Eva Cecilie Knudsen, Arild Mangschau
07.09.2006
Type 2-diabetes og nedsatt glukosetoleranse er vanligere enn normal glukosetoleranse hos pasienter med akutt hjerteinfarkt ( 1 ) og koronarsykdom ( 2 ). Unormal glukosetoleranse (type 2-diabetes...
Jan Eritsland, Harald Arnesen
01.04.2004
Med sekundærprofylakse menes tiltak for å forhindre nye kliniske manifestasjoner av en kjent sykdom. Personer som har gjennomgått et hjerteinfarkt eller fått revaskulariserende behandling med...
Alf-Åge R. Pettersen, Carl Müller, Bjørn Bendz*, Sigrun Halvorsen, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
20.05.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er et av de viktigste behandlingsmålene for å bedre prognosen å begrense infarktstørrelsen. Bestemmelse av infarktstørrelse ved myokardperfusjonsscintigrafi med 99m-technetium...
Jan Eritsland
05.02.2004
Færgeman, Ole Coronary artery disease Genes, drugs and the agricultural connection. 182 s, tab. Amsterdam: Elsevier Science, 2003. Pris EUR 35 ISBN 0-444-51396-5 Forfatteren er professor i preventiv...
Sigrun Halvorsen, Carl Müller, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.10.2002
Basert på en undersøkelse publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal (12) De siste ti årene har man diskutert om primær angioplastikk gir bedre resultater enn trombolytisk behandling ved akutt...
Arild Mangschau, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Carl Müller, Magne Brekke, Nils-Einar Kløw
10.03.2001
De siste ti årene har det knyttet seg stor interesse til om man med akutt angioplastikk kan oppnå bedre resultater enn med trombolyse ved behandling av akutt hjerteinfarkt både med hensyn til...
Nils-Einar Kløw, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Pavel Hoffman, Sindre Stavnes, Knut Haakon Stensæth, Edmund Søvik, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.03.2001
Koronar ballongdilatasjon ved akutt transmuralt hjerteinfarkt har vært utført i mange år internasjonalt, og man begynner nå å få resultater som gjør det mulig å sammenlikne dette med den vanligste...
Arild Mangschau, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Knut Sevre, Knut Håkon Stenseth, Nils Einar Kløw, Carl Müller, Leiv Sandvik, Bjørn Bendz
20.10.2001
Randomiserte studier har vist at mekanisk reperfusjon hos pasienter med akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon gir bedre resultater enn trombolytisk behandling med henblikk på mortalitet og morbiditet...
Eigil Fossum, Bilal Ata, Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arild Mangschau
11.09.2003
Akutt hjerteinfarkt er en hyppig forekommende akuttmedisinsk tilstand, og det foreligger god dokumentasjon for reduksjon av morbiditet og mortalitet ved trombolytisk behandling ( 1 ). Nytten av...
Jan Eritsland
20.10.2005
Heparin utvinnes av tarmmucosa fra svin. Ufraksjonert heparin består biokjemisk av glykosaminoglykaner som har svært varierende molekylvekt, ca. 5 000 til 30 000 dalton, avhengig av hvor mange...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Reidar Bjørnerheim, Nils-Einar Kløw, Alf Jonassen, Arild Mangschau
19.05.2005
Akutt reperfusjonsterapi har ført til betydelig reduksjon av sykelighet og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt de siste 15 årene ( 1 ). Forekomsten av kardiogent sjokk har likevel vært tilnærmet...
Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arne Westheim, Bjørn Bendz, Arild Mangschau
03.11.2005
Mortaliteten ved akutt hjerteinfarkt øker med alderen ( 1 , 2 ). Hos mennesker over 75 år er både forekomst av flerkarssykdom i koronararteriene og tilstedeværelse av andre, kompliserende sykdommer...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Arild Mangschau
25.08.2005
Vi takker for kommentarer fra Myrmel & Hermansen. I vår artikkel vektla vi betydningen av akutt revaskularisering ved kardiogent sjokk ( 1 ). Kortest mulig tid fra symptomdebut til...
Trygve B. Tjugen, Jan Eritsland, Arild Mangschau, Geir Øystein Andersen
25.03.2010
En pasient ble innlagt fire ganger på tre uker pga. hjerteinfarkt og residiverende okklusjon av venstre fremre koronararterie. Kombinasjon av blødning og trombose vanskeliggjorde adekvat behandling...
Bjørn Bendz, Knut Endresen, Jan Eritsland, Harald Arnesen
06.05.2011
I Tidsskriftet nr. 3/2011 har Harald Vik-Mo en viktig artikkel om kombinasjonen av warfarin og blodplatehemmere ( 1 ). Det refereres til en artikkel der man tilråder seponering av alle...
Ziaullah Kamal, Geir Øystein Andersen, Gunnar Smith, Frøydis Stornes, Knut Haakon Stensæth, Jan Eritsland
26.06.2012
En tidligere frisk kvinne i 40-årene oppsøkte allmennlege grunnet langvarig hoste, tung pust og tretthet. Dette er generelle symptomer som kan representere en rekke sykdommer. Pasienten hadde vært...