Jan Christian Brøgger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Christian Brøgger

Inga-Cecilie Sørheim, Amund Gulsvik, Per Sigvald Bakke, Jan Christian Brøgger, Thomas Blix Grydeland, Edwin K. Silverman
22.10.2009
Karakteristisk for kols er en luftveisobstruksjon som ikke er fullstendig reversibel. De siste 40 år er spirometri – med lungefunksjonsmålene forsert ekspiratorisk volum på ett sekund (FEV₁) og...
Renée Fjellanger, Jan Christian Brøgger, Tomas Eagan, Amund Gulsvik
20.03.2003
Antall sykehusinnleggelser ( 1 ) og antall døde som følge av obstruktiv lungesykdom har vært jevnt økende i Norge de siste 40 årene ( 2 ). De samfunnsøkonomiske kostnadene ved denne sykdommen er...
Per Sigvald Bakke, Tordis Böker, Thy Thy Diep, Thomas Grydeland, Paal Roar Methlie Hansen, Jan Christian Brøgger, Frode Gallefoss
30.05.2000
Røyking er den viktigste forebyggbare årsak til død i vestlige land. I Norge dør det hvert år 7 500 personer av røykerelaterte sykdommer (1). Dette utgjør 15 % av alle dødsfall i landet. Forekomsten...