Jan C. Frich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan C. Frich

Jan C. Frich
18.12.2008
Sacks, O. Musicophilia Tales of music and the brain. 381 s. New York, NY: Knopf, 2007. Pris USD 26 ISBN 978-0-330-41837-9 Oliver Sacks (f. 1933) fikk sin medisinske grunnutdanning i Oxford. Tidlig i...
Jan C. Frich
13.09.2016
Stabursvik og medarbeidere har på invitasjon fra Tidsskriftet skrevet en kommentar med kritiske bemerkninger til innføringen av den nye studieplanen ved medisinstudiet i Oslo ( 1 ). Jeg har vært...
Jan C. Frich
13.09.2016
Legers kompetanse og arbeidstid er en viktig ressurs som bør brukes på best mulig måte. Legeforskningsinstituttet har siden 1994 gjennomført regelmessige spørreundersøkelser hos et representativt...
Jan C. Frich
26.03.2009
Coles, R Roma, T. House calls with William Carlos Williams, MD 112 s, ill. Brooklyn, NY: PowerHouse Books, 2008. Pris USD 30 ISBN 978-1-57687-475-2 Poetry is the breath of life itself William Carlos...
Kristine Marie Mamen Vege, Jan C. Frich
22.10.2009
Bøker som skildrer erfaringer med sykdom, såkalte patografier, vitner om at pasienters og pårørendes liv kan ta en ny og dramatisk vending på grunn av sykdommen. Vi ønsket å studere hvordan pasienter...
Jan C. Frich
25.06.2009
Ritland, JS. Vannmerker 47 s. Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 249 ISBN 978-82-03-19512-9 Jon Ståle Ritland er øyelege og forfatter. Han har tidligere utgitt diktsamlingen Kroppsvisitasjoner ( 1 )...
Jan C. Frich
11.06.2009
CG, Helman Medical anthropology 580 s, tab, ill. Hampshire: Ashgate, 2008. Pris GBP 145 ISBN 978-0-7546-2655-8 Medisinsk antropologi er et fagområde hvor man studerer kulturelle oppfatninger og...
Jan C. Frich
29.01.2009
M., Cromarty Stroke – it couldn’t happen to me One woman’s story of surviving a brain-stem stroke. 119 s. Oxon: Radcliffe, 2008. Pris GBP 15 ISBN 978-1-84619-295-1 Denne boken er en blant flere bøker...
Jan C. Frich, Kirsti Malterud
17.12.2009
Tre av Helmans mest sentrale bøker «Tekno-medisinen, til sammenlikning, tilbyr oss en drømmeverden uten flertydighet, et vitenskapelig paradis hvor alt gir mening, ett sted hvor nesten alt kan måles...
Jan C. Frich
25.05.2006
Figueiredo, Ivo de Henrik Ibsen. Mennesket. 459 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2006. Pris NOK 429 ISBN 82-03 -22892-5 Ivo de Figueiredo er historikeren og biografien som «i mangel av bedre vett» svarte ja...
Jan C. Frich
11.05.2006
Visdomsord om legegjerningen florerer, men en egen morgenbønn myntet på leger hører til sjeldenhetene. Den jødiske filosofen, juristen og legen Moses Maimonide (Moses Ben Maimon) (1135 – 1204) skrev...
Erlend Hem, Jan C. Frich
25.05.2006
«Jeg har aldrig været syg, ikke en eneste Dag i mit Liv. Jeg har aldrig konsulteret Læge. Jeg har aldrig benyttet Recept. Og det tiltrods for, at jeg ofte har været i Feberluft og udsat mig for...
Jan C. Frich
23.03.2006
Løvli, Hilde M. Solheim Gravklev-Ludvigsen, Jane Epilepsiens mange ansikter 246 s, ill. Oslo: Epilepsiforbundet, 2005. Pris NOK 250 Kunnskap er ofte en forutsetning for at pasienter og pårørende skal...
Jan C. Frich
23.03.2006
Thommessen, Maria Tilfeldigvis meg Diagnose kreft. 148 s. Oslo: N.W. Damm & Sønn, 2005. Pris NOK 259 ISBN 82-04-11714-0 Selvbiografiske skildringer av sykdomserfaringer kan anta mange former...
Jan C. Frich
23.03.2006
Kirkengen, Anna Luise Hvordan krenkede barn blir syke voksne 221 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 319 ISBN 82-15-00713-9 Allmennlegen Anna Luise Kirkengen har gjort omfattende kvalitativ...
Jan C. Frich
22.06.2006
Ursin, Kristin Emmas epoke og andre noveller 144 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 198 ISBN 82-02-25016-1 Novellesamlingen Emmas epoke er skrevet av debutant, forfatter og lege Kristin Ursin...
Jan C. Frich
23.02.2006
Lærum, Even Frisk, syk eller bare plaget? Innføring i medisinsk nøkkelkunnskap. 264 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2005. Pris NOK 338 ISBN 82-7674- 583-0 Hva betyr egentlig begreper som helse,...
Trygve Holmøy, Jan C. Frich
14.12.2006
Ulla Carin Lindquist er for mange blitt et symbol på livsglede til tross for alvorlig sykdom. Foto Bengt O. Nordin/Nordstedt Förlag Om lag 200 mennesker i Norge lider av amyotrofisk lateral sklerose...
Jan C. Frich
26.01.2006
Powley, Elaine Higson, Roger The arts in medical education A practical guide. 140 s, ill. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris GBP 40 ISBN 1- 85775-626- 6 Boken The arts in medical education er...
Jens Bjørheim, Jan C. Frich, Petter Gjersvik, Geir Jacobsen, Elisabeth Swensen
05.01.2006
Tidsskriftet er basert på ekstern fagvurdering (peer review), som er et sentralt kjennetegn ved medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter. Hensikten med ordningen er å kvalitetssikre innsendte...