Jan Brox

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Brox

Anne-Lise Bjørke-Monsen, Sandra Huber, Maria Averina, Jan Brox, Bjørn J. Bolann
18.02.2021
Tran inneholder miljøgifter i varierende grad. Ettersom anbefalt mengde tran er lik for alle over 1 år, vil innholdet av miljøgifter ha størst betydning for de med lavest kroppsvekt, nemlig småbarn...
Jan Brox, Maria Averina, Sandra Huber
24.06.2020
Stoffer som virker som hormonhermere, finnes både i vårt økosystem og i vår egen organisme. De har svært uheldige virkninger. Miljøgifter er en samlebetegnelse på mange ulike stoffer som finnes i...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.08.2017
«Det er ikke skadelig å spise fisk» skriver Knutsen og medarbeidere ( 1 ) som en respons på vår kronikk «Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn?» ( 2 ). Kronikken vår handler ikke om fisk...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.02.2017
When giving dietary recommendations, the authorities state reference limits. Norwegian studies have identified negative health effects in children even though their mothers have an intake below the...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
16.02.2017
Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte...
Anders Vik, Vidar Isaksen, Jan Brox, John-Bjarne Hansen
29.05.2012
Kvinna kontakta lege fordi ho var plaga av hovudverk, uklart syn og utslett. Ho fekk påvist sekundær hyperlipidemi og erytrocytose. Behandling med cellegift førte til normalisering av lipidverdiane,...