J. Frederik Frøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av J. Frederik Frøen

Aase Serine Devold Pay, J. Frederik Frøen, Anne Cathrine Staff, Bo Jacobsson, Håkon K. Gjessing
23.05.2017
Symphysis-fundus measurement is routinely used in pregnancy care to identify fetuses with restricted growth or that are small for gestational age (SGA). The method involves measuring the distance...
Aase Serine Devold Pay, J. Frederik Frøen, Anne Cathrine Staff, Bo Jacobsson, Håkon K. Gjessing
23.05.2017
Symfyse-fundus-mål brukes rutinemessig i svangerskapsomsorgen for å identifisere fostre med redusert vekst og/eller som er små i forhold til svangerskapsalder (small for gestational age, SGA)...
J. Frederik Frøen, Åshild Vege, Eli Ormerod, Babill Stray-Pedersen
30.01.2001
I de senere år har antallet dødfødsler etter 16. svangerskapsuke i Norge utgjort i underkant av 1 % av alle registrerte svangerskap (1). I en nylig gjennomført studie, Oslo-studien, ble alle...
J. Frederik Frøen
10.02.2001
Det er nå få timer siden jeg returnerte korrekturen til en artikkel i Tidsskriftet, og oftest er man fornøyd i et slikt øyeblikk da man kan lene seg tilbake for å beskue det ferdige resultat...
J. Frederik Frøen
15.12.2005
Signe Flottorp gir oss anledning til å rette opp flere misforståelser. Dødfødsler kan forebygges. I Femina konkluderer rapporterende leger at fire tideler «kunne vært unngått». Omsorgssvikt er...
Eli Saastad, J. Frederik Frøen
06.10.2005
Rikelig og konsistent fosteraktivitet har trolig vært betryggende for kvinner opp gjennom tidene – «lite liv», derimot, er en hyppig kilde til bekymring for den gravide og for dem som skal ta hånd om...
J. Frederik Frøen, Eli Saastad, Julie V. Holm Tveit, Per E. Børdahl, Babill Stray-Pedersen
06.10.2005
I svangerskap der kvinnen merker redusert fosteraktivitet, er det betydelig økt risiko for en rekke negative svangerskapsutfall ( 1 ). Det benyttes mange steder store ressurser til utredning og...
J. Frederik Frøen
02.12.2010
I Tidsskriftet nr. 21/2010 kommenterer Haavaldsen og medarbeidere at fosterdødsrisikoen etter termin er svært lav ( 1 ). I løpet av én overtidsuke (per definisjon etter 42 fullgåtte uker) dør ett av...
J. Frederik Frøen
28.01.2010
Kiess, W Chernausek, SD Hokken-Koelega, ACS Small for gestational age Causes and consequences. 167 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 158 ISBN 978-3-8055-8657-3 Barn med lav vekt i forhold...
J. Frederik Frøen
07.01.2011
Nederlandsk fødselshjelp rystes av en studie som viser mer enn doblet fødselsrelatert dødelighet ved jordmorstyrt lavrisikofødsel. Illustrasjonsfoto Colourbox Studier fra Nederland med unike 33 %...