Ivar Reinvang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Reinvang

Ivar Reinvang
12.11.2012
Ghetti, Simona Bower, Patricia J. Origins and development of recollection Perspectives from psychology and neuroscience. 328 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0...
Ivar Reinvang
14.01.2014
Bahrick, Harry P. Hall, Lynda K. Baker, Melinda K. Life-span maintenance of knowledge 310 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2013. Pris GBP 95 ISBN 978-1-84872-989-6 Boken utkommer i en serie der...