Ivar Aaraas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Aaraas

Gerd Ersdal, Ivar Aaraas, Knut A. Holtedahl, Ragnhild Sagsveen, Reidar Høifødt, Tordis Sørensen Høifødt
18.01.2007
Vår kollega og venn gjennom mange år, Per-Dagfinn Balsvik, døde 11.11. 2006, 72 år gammel. Han ble født 25.4. 1934 i Vadsø, vokste opp i Vestre Jakobselv og Harstad og tok realskole og gymnas i...
Arne Nordøy, Helge Stalsberg, Toralf Hasvold,, Bjørn Straume, Ivar Aaraas, Roar Johnsen, Jann Gamnes, Knut Holtedahl
23.03.2006
Anders Forsdahl, professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø, døde 9.2. 2006. Anders var født i 1930 og kom til universitetet i 1973 etter å ha vært distriktslege i Sør-Varanger i...
Kjell Nysveen, Ivar Aaraas, Fred Andersen, Tore Dahl, Arne Holm, Erik Langfeldt, Sigrun Winterfeldt
30.09.2000
Ustabil legedekning i utkantstrøk har i de senere år vært et økende problem, nasjonalt så vel som internasjonalt (1). Hos oss er Nord-Norge hardest rammet (2, 3). Kommunehelsetjenesten i landsdelen...
Erik Langfeldt, Ivar Aaraas
10.03.2000
Sykestuen er en institusjon som er hjemlet i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus. Sykehusloven definerer sykestuer slik: «Medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om...
Ivar Aaraas, Erik Langfeldt, Gerd Ersdal, Daniel Haga
10.03.2000
Med utgangspunkt i erfaringer og resultater fra sykestuedrift i Nordkapp kommune (1) og fra en studie av sykestuer fra Finnmark i 1990-årene (2) vil vi i denne artikkelen drøfte sykestuenes...