Ingvild J. Lægreid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: ingvild.jenssen.laegreid@unn.no

Ingvild Lægreid er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og overlege ved Laboratoriemedisin/Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Artikler av Ingvild J. Lægreid
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media