Ingvild Bruun Mikalsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Bruun Mikalsen

Ingvild Bruun Mikalsen
07.09.2020
Bente Krane Kvenshagen Sannheten om allergi og eksem 208 s. Oslo: J.M. Stenersens Forlag, 2020. Pris NOK 379 ISBN 978-82-7201-695-0 Sannheten om allergi og eksem er skrevet av Bente Krane Kvenshagen...
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
20.02.2018
Recurrent episodes of airway obstruction or coughing are very common during the first years of life. In most children younger than 4–5 years, these symptoms will be transient, but such episodes may...
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
08.01.2018
Aslak Hovda Lien etterlyser intensjonen med artikkelen. Astma er en kjent diagnose, protrahert bakteriell bronkitt er ikke det, og det kan bidra til at mange barn med denne tilstanden diagnostiseres...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
22.08.2017
Protracted bacterial bronchitis is a common cause of persistent, wet cough in pre-school children. The condition has been described relatively recently, and knowledge of the diagnosis may be an aid...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Suzanne Crowley
21.08.2017
Ved langvarig våt hoste hos førskolebarn er protrahert bakteriell bronkitt en vanlig årsak. Tilstanden er relativt nylig beskrevet, og kjennskap til diagnosen kan bidra til riktig vurdering av barn...
Knut Øymar, Ingvild Bruun Mikalsen, Torbjørn Nag, Thomas Halvorsen, Suzanne Crowley
23.05.2017
Episoder med akutt luftveisobstruksjon er svært vanlig hos førskolebarn. Behandling med systemiske steroider kan være aktuelt for noen, men i de fleste tilfeller vil slik behandling ikke være...
Ingvild Bruun Mikalsen
11.11.2014
Bronkiolitt i første leveår gir økt risiko for astma, redusert lungefunksjon og økt bronkial hyperreaktivitet ved 11 års alder. Ingvild Bruun Mikalsen. Foto: Svein Gabrielsen Lunde, Stavanger...