Ingvild Bjørgo Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Bjørgo Berg

Ingvild Bjørgo Berg
07.09.2020
Vi nærmer oss årets Stopptober, kampanjen hvor Helsedirektoratet i oktober hvert år oppfordrer alle som røyker til å gjøre et slutteforsøk. Som lege kan...
Ingvild Bjørgo Berg
29.06.2020
Til høsten skal Helsedirektoratet arrangere den populære røykeslutt-kampanjen Stopptober for tredje gang. Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin oppfordrer alle leger...
Gjøril Bergva, Ingvild Bjørgo Berg
15.06.2020
– Dette er en helt nødvendig handlingsplan. Den kan bidra til å snu krisen til optimisme og håp. Men jobben er langt ifra ferdig. Skal regjeringen nå målene som...
Ingvild Bjørgo Berg
04.05.2020
Norge og resten av verden står for tiden i en alvorlig, og potensielt langvarig, krise som følge av covid-19-pandemien. Helsetjenesten står fremst i kampen mot viruset. Hvordan p...
Ingvild Bjørgo Berg
24.06.2019
Hva har vært det beste med årets landsstyremøte? Alle foto: Thomas Eckhoff / Legeforeningen Xenia Cappelen, nasjonalt styre Norsk medisinstudentforening – Det er det gode...
Ingvild Bjørgo Berg
21.01.2019
Primærhelseteam bidrar til at utvalgte pasientgrupper får bedre oppfølging enn før. Det er tilbakemeldingen fra fastlegekontorene etter ni måneder med pilotprosjekt. Marius Tyssvang, Brynklinikken...
Ingvild Bjørgo Berg
17.09.2018
Helsedirektoratet utvider i år kampanjen «Sluttedagen» til «Stopptober» – En 28-dagers masseoppfordring om å forsøke å slutte med snus eller røyk i løpet av oktober 2018. RØYKESLUTT: Petter Brelin...
Ingvild Bjørgo Berg
12.06.2018
Buskerud legeforening arrangerte årsmøte i Drammen 4. mai. Det var et hyggelig arrangement, med godt oppmøte og spennende foredrag. BUSKERUDLEGEN: Mette Christin Lerfaldet (t.h.) overrakte Ellinor...
Ingvild Bjørgo Berg
19.03.2018
Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan nå få mulighet til å søke om ekstrabevilgninger via Helsedirektoratet. Legeforeningen oppfordrer medlemmene til å få kommunene til å benytte seg av...
Ingvild Bjørgo Berg
05.03.2018
Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) deltar i nytt utvalg som skal se på prioriteringer i kommunehelsetjenesten. ØKT BEVISSTHET: Petter Brelin mener kommunene i mange tilfeller...
Ingvild Bjørgo Berg
08.01.2018
Avtalespesialistene ønsker bedre samarbeid med helseforetakene, og mer effektive henvisningsrutiner. I 2016 stod de for en fjerdedel av all poliklinisk aktivitet. TETTERE SAMARBEID: PSLs leder...