Ingrid Hokstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingrid Hokstad er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi ved Sykehuset Innlandet. Hun er styremedlem i interessegruppen Miljøgifter og folkehelse.

Artikler av Ingrid Hokstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media