Ingjald Bjerkreim*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingjald Bjerkreim*

Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
20.02.2003
Artrose i hofteledd inndeles i primær artrose, der årsaksforholdene ikke er klarlagt, og sekundær artrose, der en underliggende årsak som medfødt hofteluksasjon, Calvé-Legg-Perthes sykdom, brudd og...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
10.08.2002
Rygglidelser forekommer hyppig hos begge kjønn og er årsaken til fravær i arbeidslivet hos en meget stor del av de personer som til enhver tid går sykmeldte, er på attføring eller får uføretrygd, og...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
30.10.2001
Norsk Pasientskadeerstatning ble startet som en prøveordning 1.1. 1988. Formålet er å gi erstatning for fysiske skader påført pasienter i offentlige somatiske sykehus, poliklinikker og i ambulanser...
Ingjald Bjerkreim*, Harald Steen
30.10.2001
I tidsrommet 1993 – 99 ble det ved Norsk Pasientskadeerstatning gjort ansvarsvedtak i 4 041 ortopediske klagesaker (1). 39 % fikk medhold ved første behandling og ytterligere 2 % etter klage. Det...