Inger Natvig Norderhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Natvig Norderhaug

Inger Natvig Norderhaug, Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Hanne Thürmer
29.11.2007
Hva er god nok forskning for å trekke slutninger om helserisiko? Er det mulig å enes om prinsipper for hvordan forskningen best kan sammenstilles? Kunnskapssenteret benytter metoder for...
Marianne Klemp Gjertsen, Inger Natvig Norderhaug, Hanne Thürmer, John-Arne Røttingen
09.08.2007
Trygve Holmøy & Elisabeth Gulowsen Celius stiller spørsmål ved Kunnskapssenterets arbeidsmåter. Utgangspunktet er diskusjoner rundt et hasteoppdrag om natalizumab ved behandling av multippel...
Inger Natvig Norderhaug, Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Hanne Thürmer
31.01.2008
Det er gledelig å se at Dybing & Grimsrud henviser til at retningslinjer for mer transparente prosesser er underveis. Det er viktig å få på plass slike prosesser også innen toksikologifeltet. Men...
Bjørn Anton Graff, Hanne Thürmer, Odd Søreide, Inger Natvig Norderhaug
14.02.2008
Unntatt for legemidler har Norge ingen nasjonal strategi for hvilke vurderinger som skal gjøres før nye metoder innføres som standardbehandling i helsetjenesten. Nye medisinske metoder bidrar til...
Inger N. Norderhaug*, Torbjørn Wisløff*, Sophie Fosså, Sverre Sandberg, Kjeld Malde, Frode Forland, Olav Helge Førde
18.11.2004
Innføring av blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA) i 1980-årene åpnet muligheten for tidlig diagnostikk av prostatakreft. Teoretisk kunne man forvente at tidlig påvisning og behandling av...
Inger Natvig Norderhaug
03.03.2005
Tittelen på Harald Drøsdals innlegg «PSA-test til besvær?» kunne ikke vært bedre. Dette er en besværlig test, og de ulike faglige synspunktene rundt testen har ført til mye besvær, noe vi har...
Inger Natvig Norderhaug, Ånen Ringard, Berit Mørland
04.02.2011
Takket være en godt planlagt og koordinert prosess er vi i Norge på god vei mot en kontrollert innføring av positronemisjonstomografi (PET). Kritikken av sendrektighet og lavt ambisjonsnivå er...