Inger Lund-Petersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Lund-Petersen

Inger Lund-Petersen, Svein Erik Tangsrud
20.09.2001
Prosjektet Muskelsykdommer hos barn og unge under 18 år, kartla i 1981 – 84 forekomst og tjenestetilbud til barn med nevromuskulære diagnoser i daværende helseregion 1 og 2 (1 – 3). Forbedret...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease to affect children, and one of the most severe. The disease is progressive, hereditary and almost exclusively affects boys ( 1 ). At the...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease to affect children, and one of the most severe. The disease is progressive, hereditary and almost exclusively affects boys ( 1 ). At the...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchennes muskeldystrofi er den vanligste formen for muskelsykdom i barnealder, og en av de mest alvorlige. Sykdommen er progredierende, arvelig og rammer nesten utelukkende gutter ( 1 ). Ved...