Inger Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Halvorsen

Inger Halvorsen, Sonja Heyerdahl
18.02.2011
Anorexia is a serious disease carrying a major risk of becoming chronic. A Norwegian follow-up study of adolescents with anorexia showed that four out of five patients had been cured of their eating...
Inger Halvorsen
18.02.2011
Røer, Anne Spiseforstyrrelser Symptomforståelse og behandlingsstrategier. 2. utg. 168 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 275 ISBN 978-82-05-39245-8 Dette er en av få fagbøker på...
Inger Halvorsen, Sonja Heyerdahl
18.02.2011
Anoreksi er en alvorlig sykdom med stor risiko for et kronisk forløp. I en norsk etterundersøkelse av unge med anoreksi var fire av fem pasienter blitt friske av sin spiseforstyrrelse i ung voksen...