Ingeborg Taksdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for onkologisk radiologi

Radiologisk avdeling

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Ingeborg Taksdal er spesialist i radiologi og overlege.

Artikler av Ingeborg Taksdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media